Protocol buitentrainingen

 

 Inleiding:

Vanaf 11 mei 2020 is het eindelijk weer mogelijk om buitentrainingen te geven voor personen ouder dan 18 jaar, rekening houdend met een aantal door de overheid gestelde voorwaarden. Wij hebben het voornemen om vanaf maandag 18 mei a.s. weer buitentrainingen te gaan geven, waarbij we aan iedereen vragen om je te houden aan onderstaande protocol. De definitieve startdatum zullen wij uiteraard met jullie communiceren.

 

Wij zullen de uitvoering van dit protocol doorlopend evalueren en indien nodig bij stellen.

 

Als organisator van buitentrainingen hebben wij te voldoen aan de voorwaarden van de veiligheidsregio Kennemerland, zoals die opgesteld zijn per 9 mei j.l.. Wij zijn echter van mening dat wij op sommige onderdelen nog iets verder moeten gaan om op een verantwoorde manier te kunnen gaan trainen, wij hopen dat jullie hier begrip voor op kunnen brengen.

 

 

Gezondheidstoestand:

Het spreekt voor zich, dat de gezondheid van een ieder op de eerste plaats komt.

-       Blijf thuis als je in de 24 uur voorafgaande aan de training de volgende symptomen hebt (gehad):

o   neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.

-       Blijf thuis als een huisgenoot koorts of benauwdheid heeft

-       Hoest en nies in je elleboog

-       Spuug en snuit je neus niet in de buurt van medesporters

-       De trainer vraagt voor de training of iedereen gezond is

 

Maximale groepsgrootte:

Om een gestructureerde training te kunnen geven hebben wij het maximum aantal deelnemers gesteld op 10 (9 lopers en 1 trainer).

 (afhankelijk van de soort training)

 

Vooraf aanmelden:

De overheid verlangt dat de aanmelding voor de training vooraf geschiedt. In de praktijk betekent dit voor ons dat voor elke training de deelnemer zich moet aanmelden via de VITTR Virtuagym site/app.
Voor trainingen, waar materialen bij gebruikt worden (Crossen door de Bossen, Full Body trainingen en Cognitieve fitness), is het vereist om je minimaal 2 uur van tevoren aan te melden. Voor de overige trainingen is dit 1 uur van tevoren.

Vanaf deze tijd is het niet meer mogelijk om je op te geven. Mocht er op dat moment geen aanmeldingen zijn, dan komt deze training te vervallen.
Het is niet mogelijk om meer dan 9 aanmeldingen te accepteren. Degene die zich daarna aanmelden zullen op een wachtlijst worden geplaatst. Indien iemand zijn aanmelding annuleert ontvangt de eerstvolgende op de wachtlijst hiervan per mail een bericht.

 

1,5 meter afstand:

Dit is wellicht de moeilijkste voorwaarde. Dit begint al bij het verzamelen. Zet je auto’s en fietsen meer dan 1,5 meter uit elkaar!

De trainer houdt rekening met de 1,5 meter tijdens de training, maar van de deelnemer wordt verwacht dat hij/zij hier zelf ook tijdens de training op let!

 

Voor en tijdens de training:

-       Probeer maximaal 5 minuten voor aanvang van de training te arriveren op de parkeerplaats

-       Degene die niet samen op 1 adres wonen, komen afzonderlijk naar de training

-       Zet de auto’s en fietsen op een zodanige afstand, dat je altijd de 1,5 meter afstand kan waarborgen

-       Kleding, tassen e.d. worden niet meer bij anderen in de auto in bewaring gegeven.

-       Na afloop van de training gaat eenieder zo snel mogelijk weer richting huis

-       Tijdens de training worden geen bidons o.i.d. uitgewisseld

 

Materialen:

-       Bij trainingen waar materialen worden gebruikt, zullen deze zowel voor als na de training gedesinfecteerd worden

-       De (schoongemaakte) materialen worden voor de training uitgereikt en na de training ingenomen. Iedereen is zelfverantwoordelijk voor het vervoer van de ontvangen materialen van de parkeerplaats naar de trainingsplek en weer terug

-       Iedereen houdt zijn eigen materiaal tijdens de training en er vindt geen uitwisseling plaats

 

De trainer beslist in alle redelijkheid in situaties waarin bovenstaand protocol niet in voorziet.

 

De sporter dient te allen tijde de adviezen van de trainer op te volgen. De trainer behoudt zich het recht voor om een sporter toegang tot de trainingen te ontzeggen bij het niet naleven van de voorschriften of adviezen van de trainer. (De boetes op het niet naleven zijn (terecht) bijzonder hoog!)

 

Hoewel wij verheugd zijn dat wij weer kunnen trainen, beseffen wij dat de trainingen en de belevingen anders zijn dan normaal. Wij vragen jullie begrip hiervoor.